Jeżeli miałeś wypadek samochodowy we Francji lub wypadek w pracy we Francji - skontaktuj sie z nami pomożemy uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek we Francji

Odszkodowanie za wypadek w pracy we Francji

  • Pomagamy uzyskać odszkodowanie i inne należne świadczenia poszkodowanym Polakom w wypadkach w pracy we Francji

  • Miałeś wypadek w pracy we Francji? Sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie

  • Odszkodowanie za wypadek w pracy we Francji przysługuje nawet jeśli pracowałeś bez umowy

zgłoś wypadek

Odszkodowanie za wypadek w pracy we Francji

A A A

Odszkodowanie za wypadek w pracy we FrancjiGdy granice Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami, stworzyło to niezwykłą dla nich okazję do podróży i poszukiwania lepszej, bardziej dochodowej pracy. Najczęstszym wyborem była Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i oczywiście Francja. Każde z tych państw cechuje się innymi zasadami, prawem i rzecz jasna warunkami. Zanim podejmiecie jakąkolwiek pracę, zapoznajcie się w regułami – szczególnie, jeżeli chodzi o wypadki i ubezpieczenia.


Przede wszystkim, nie życzymy nikomu, aby uległ jakiemukolwiek wypadkowi w kraju, za granicą, w pracy czy domu. Jednak, jesteśmy tylko ludźmi, a nieszczęścia nas spotykają. Dlatego, jeżeli macie zamiar podjąć pracę we Francji, poznajcie definicję „wypadku w pracy”, a także swoje prawa, które przysługują Wam tak samo, jak mieszkańcom danego kraju.
Według francuskiego prawa, wypadek w pracy to każdy wypadek, do którego doszło w czasie wykonywania czynności pracowniczych, niezależnych od jego przyczyny. Ofiarą może być osoba zatrudniona w danej firmie (na której terenie doszło do nieszczęścia lub w czasie wykonywania obowiązków poza jej terenem). Ofiarą jest również osoba, która wykonuje np. jednorazowe zlecenie dla danego podmiotu na różnych zasadach (praca tymczasowa, staż, praktyka, wolontariat). Dodatkowo, co ważne – gdy wydarzy się nieszczęście w drodze z pracy do domu lub odwrotnie, również jest to zaliczane pod „wypadek w pracy”, pod warunkiem, że trasa była bezpośrednia – bez postojów. Czyli, jeżeli jadąc do roboty, zawozisz przy okazji kolegów na siłownię – niestety to już nie kwalifikuje się pod definicję.


Teraz kilka praktycznych porad. Jeżeli wykonując swoją pracę, ulegliście uszkodzeniu, wypadkowi lub innemu nieszczęściu, powinniście jak najszybciej poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę. Akcja powinna być wykonana w ciągu 24 godzin, zawrzyjcie takie informacje jak: miejsce, okoliczności, obrażenia i odpowiedzialność za wykonywane obowiązki. Wasz pracodawca powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do Kasy Chorych, która we Francji noszą nazwę Assurance Maladie. Powinien on to zrobić w ciągu 48 godzin od zgłoszenia sprawy. (Jeżeli jednak odmówi, możemy zrobić to samodzielnie). Następnie otrzymujemy formularz S6201 z rąk pracodawcy – jest to zaświadczenie o wypadku przy pracy – upoważnia nas to, do pełnej refundacji za leczenie. Takie zaświadczenie możemy również otrzymać we wspomnianej wcześniej Kasie Chorych. Nasz pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia w placówce medycznej w ciągu 2 lat, mamy także szansę zrobić to samodzielnie – np. wysyłając list polecony z informacjami o wypadku.
Lekarz pierwszego kontaktu wydaje nam zaświadczenie i oczywiście zwolnienie z pracy. Warto pamiętać, że przebywając na takim zwolnieniu, nie mamy prawa opuszczać mieszkania, nawet jeżeli chcemy się wybrać na leczenie do innej części kraju lub wrócić do Polski – należy zgłosić to w Kasie Chorych. Samowolne opuszczenie Francji może być pozniej przeszkodą w dochodzeniu odszkodowania za wypadek we Francji. Po przedstawieniu podstawowych kroków, jakie musimy podjąć, warto również zaznajomić się z prawami do odszkodowania. Nie będziemy owijać w bawełnę, mówiąc, że wszystko jest „załatwiane od ręki” z uśmiechem i życzeniami powrotu do zdrowia. Pod tym względem Francja nie różni się od Polski. Musimy przejść przez biurokratyczne piekło, ale warto to zrobić, ponieważ możemy otrzymać pełną refundację poniesionych na leczenie czy rahabilitację kosztów, w określonych przypadkach - rente a także odszkodowanie za wypadek we Francji.


Przede wszystkim, mamy prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ nie jesteśmy zdolni do pracy. Wówczas możemy otrzymać nawet 60% pensji przez pierwsze 28 dni zwolnienia, po upływie tego czasu, kwota wzrasta do 80% kwoty wynagrodzenia. Zasiłek wypłacany jest co 14 dni. Otrzymać możemy również 100% kosztów leczenia powypadkowego, w którego zakres wchodzą wszelkie konsultacje medyczne, rehabilitacja, a także refundacja kosztów związanych z transportem.  W przypadku zakupu protez lub sprzętu medycznego, otrzymamy nawet do 150% kwoty. Jeżeli wypadek w pracy we Francji sprawi trwały uszczerbek na naszym zdrowiu, lub co straszniejsze, pozbawi nas życia, można ubiegać się o rentę. W pierwszym przypadku, jest to renta z tytułu niezdolności do pracy, a w drugim dla członków rodziny.

zgłoś wypadek
kontakt

PRZYKŁADOWE ODSZKODOWANIA

F     Y     G
Opinie o nas: